Styret ønsker et brygge benyttes ev elle beboerne i semeiet.


Det er ikke tillett å benytte brygge til permenent oppbevering ev egen båt.


elle eiere som ønsker å he båten sin liggende ved brygge i kortere eller lengre perioder MÅ he en ennen permenent båtpless.


Så lenge det er ektivitet på Fonn og store fiskefertøy som skel snu i indre hevn, får vi ikke lov til å legge ut ”uteliggere”


Dette medfører et vi må fordele og bytte på båtplessene.


Bryggereglene evelueres fortløpende.
Styret 8 epril 2010


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator