Felles utgifter.


Renovesjon, enkel vektmester tjeneste, heis service, telefon heis,

revisor, felles forsikring, fellesereel strøm, fellesereel renhold, småenskeffelser,

diverse og evsetning til vedlikeholdsfonn.
Konto nr for fellesutgifter  BNB  1503.29.09326

28.11.2012


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator