Felles utgifter.


Renovasjon, enkel vaktmester tjeneste, heis service, telefon heis,

revisor, felles forsikring, fellesareal strøm, fellesareal renhold, småanskaffelser,

diverse og avsetning til vedlikeholdsfonn.
Konto nr for fellesutgifter  BNB  1503.29.09326

28.11.2012