Til beboere i 2. etasje

 

I forbindelse med støyping av nytt gulv i 2 etasje og alle ulempene dere i 2. etasje måtte tåle i den forbindelse, ønsker styret å høre hva dere mener.


På fellesmøtet vi hadde med Skanska i høst tok jeg opp dette, og gjorde det klart at det ville bli fremmet et krav fra styret vedr. kompensasjon for ”tort og svie”.


Dette vil vi i styret gjøre over nyttår, men vi må høre hva dere mener.

-         Hva kan et reelt krav være for den enkelte ? i kroner

-         Hvor lenge måtte dere bo slik?

-         Momenter/poeng vi kan benytte – mye vasking/skitne klær/gulv….


Vi håper dere kan ”synse” noe rundt dette, og legge det i postkassen, eller sende en mail.


På forhånd takk!

 

Egersund 10.12.08


Bente Bø Torvaldsen

Styreleder
HEI ALLE SAMMEN


Da har de fleste av oss flyttet inn, mens andre har valgt å leie ut. En ting er i alle fall sikkert – det blir KJEMPEBRA!


Fellesaralene

Som dere skjønner jobber Skanska for tiden å klargjøre fellesarealene. Dette har dratt lengre ut i tid enn både vi og dem håpet på. Pete Seglem, Per Inge Skjæveland og Bjørn Hem har gjort en kjempejobb overfor Skanska, men fortsatt gjenstår mye dessverre. De og oss andre i styret gjør imidlertid alt vi kan for at vi skal få det slik vi ønsker innen den nærmeste fremtid.


Egen nettside

Per Inge har laget egen nettside for oss. Dere finner den på aasebryggene.org. Her finner dere masse info om oss selv !  Tips og ideer til forbedringer sendes til Per Inge.


Sykkelparkering

Vi ser at det settes sykler i gang og i nærheten av søppelrom m.v. Heller ikke på andre sine parkeringsplasser. Vi minner om husordensreglene som sier at dette ikke er tillatt. Vi ber alle som har sykkel sette denne på egen parkeringsplass eller i bod. Ellers jobber styret med å finne en god parkering for sykler i begge etasjer.


Søppelsortering

Vi maser igjen om dette, selv om det er blitt mye bedre. Legger med infoskriv utsendt tidligere.


Nummerskilt

Styret går til innkjøp av nummerskilt som skal henges/klebes på den enkelte inngangsdør. Vaktmesteren vil ordne dette på alle dører.

Vi vil også kjøpe et større skilt å henge over inngangsdøren mot gaten.


Nye eiere

Tre leiligheter er blitt solgt siden sist. Alle disse tre var det meningen å selge helt fra starten av. Det er fortsatt ytterligere to som ligger for salg. Navn på de tre nye eierne finner dere på vedlagt adresseliste.


Endring i styret

Martin Bredeli har midlertidig flyttet til Sjanghai. Varamann Per Inge Skjæveland har tatt hans plass i styret, mens styreleder Bente Bø Torvaldsen ivaretar sekretæroppgavene.


Egersund, 22. september 2007

Styret

HEI ALLE SAMMEN !

Da har noen av oss flyttet inn, mens andre fortsatt venter på å få nøkkel. En ting er i alle fall sikkert – det blir

KJEMPEBRA!


Felleskostnader

Da har styret fått fastsatt et budsjett for 2007, samt fordelt felleskostnadene. Beløpene og hvilke fordelingsnøkler som

skal gjelde for den enkelte kostnad er vedtatt av styret.

Hva den enkelte skal betale i månedlig beløp finner dere i siste kolonne. Noen av dere vil ikke overta leilighetene før

i juni eller juni. Disse kan trekke av kr. 32,- pr. mnd som dekker vaktmestertjeneste og renovasjon inntil leiligheten overtas. Betalingsfrist hver måned er den 15.Så vil det ved avlesning bli mange som får penger tilbake, og kanskje noen som må betale mer. Vi vet at flere leiligheter står tomme en del, men vi ber om forståelse for at vi må gjøre det slik nå til vi vet hvor mye strømmen blir til den enkelte.


Opprettelse av kapital for sameiet

Videre bestemte vi i samme møte å betale inn kr. 500,- i oppstart kapital fra hver enhet. Dette skulle alle betale innen mai måned som et engangsbeløp.

Beløpene bes innbetalt samlet til konto nr.: 1503.29.09326

Forfall denne måneden er så snart som mulig.


Forfall videre måneder fremover er 15. hver måned.

Tidspunktet for innbetaling av felleskostnader er den måneden den enkelte overtar.

Det vil si at de som overtar i mai – betaler innen 30.mai (jfr.sameiermøtet 25.april 07).Postkasser og ”dørklokke” skal merkes av vaktmester. I den øverste postkassen nærmest heisen vi det ligge en liste som vi ber den enkelte skrive inn de(t) navn de ønsker å ha på postkasse og ”dørklokke”, evt. send en mail til Per Henning. Han vil så få dette merket.

Ellers ha styret vedtatt husordensregler for sameiet. Disse finner dere vedlagt. Vi ber om forståelse for at de kanskje kan virke litt strenge, men vi mener det er viktig at de er klare og greie, slik at ikke misforståelser kan oppstå.


Bruksregler for brygga er ikke klar ennå – men kommer !

Til slutt vil vi ønske alle lykke til med innflytting !


Egersund, 20. mai 2007

StyretFRA: Kaj Waldeland, Avdelingsleder 23.04.2008 14:09


I samtale med Per I. Skjæveland i går ble det understreket at Skanska skal ha FULL fokus på at gjennstående arbeider på Aasebryggene, og at dette har 1. prioritet hos oss.


Det ser ut for at det er mest hensiktsmessig å støpe med "fiberbetong" på utearealet. Har "bestilt" Egeland Golvstøp til denne jobb i uke 19.

Før den tid må det vært foretatt en FULLSTENDIG lekkasjetest, og rydding, rensing av underlag.

Videre må gjennomføringer være utført og inntekket.


Det må avtales med sameiet om den praktiske gjennomføring av støpearbeidet, da leiligheter ikke får tilkomst under støpearbeidet. 

Kaj Waldeland, Avdelingsleder

Skanska Norge AS, Egersund

Strandgaten 64, Postboks 125, 4379 Egersund

Telefon 51 46 12 00, Fax 51 46 12 01, Mobil 930 15 627


kaj.waldeland@skanska.no

 FRA: Renè Jensen,  Driftsleder  23.04.2008 14:28


Her kommer som lovet info ang. reklamasjonene på parketten..

Dette er alt jeg vet på dette tidspunkt..

 

Med vennlig hilsen

Renè Jensen,  Driftsleder

Skanska Norge A/S      DK Rogaland

Mobil (+47) 9301 5638     Faks. (+47) 5146 1201

Postboks 125 / Strandgt. 64 / 4370 Egersund

mailto:rene.jensen@skanska.noFra: Modstein Horgen [mailto:Modstein.Horgen@boandren.no]

Sendt: 23. april 2008 13:27

Til: Jensen, Rene

Kopi: Trond Ove Gundersen

Emne: Åsebryggene


Hei. Viser til befaring uke 16 med representanter fra fabrikken av parketten og BoA. Konklusjonen etter befaring er at  parketten  skal utbedres  i de leilighetene som ble befart og de som har reklamert pr. dato. Representanten fra fabrikken fant det ikke nødvendig å befare alle leilighetene , men disse ble også  godkjent. Dersom det skulle komme flere leiligheter som reklamerer på kneppelyd  har fabrikken gitt Boa fullmakt  til å godkjenne disse for utbedring.   Når det gjelder tidsaspektet har vi en utfordring. Pr dato arbeider vi på 2 store prosjekter og disse vil legge beslag på resursene  til ultimo mai. Så vi må få komme tilbake når vi har en mer nøyaktig oversikt på hvordan arbeidene skrider fram. Alle beboeren vil bli kontaktet i god tid før vi kommer.

Mvh

Modstein Horgen