Såkalt HEIS eksperter:       Kristian Thengs        Tlf. 90 67 92 96

       Rolf Mæhle                 Tlf. 91 31 21 91 

       Per Inge Skjæveland   Tlf.90 59 58 56