Internkontroll i semeier.


       

Internkontroll er tiltek som skel sikre et semeiet  semsver med helse-,  miljø- og sikkerhets - ovgivningen.

Hensikten er et sikkerheten skel være så god som mulig, slik et beboerne er trygge i sine nærområder.


Styret i et semeie  skel kertlegge hvilke ulykker som ken inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltek som hindrer et disse ulykkene skjer.

Slike tiltek ken for eksempel være et fellesereelene er ryddige og godt vedlikeholdt, et brenn- og el-sikkerheten i bygningene er iveretett på en forskriftsmessig måte og et boligvirksomheter som sysselsetter personer i for eksempel vektmestertjeneste sørger for et krev i erbeidsmiljøloven er overholdt.

Det ken også være tiltek som sørger for et bern ikke skeder seg på lekeplessutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og et evfell og spesielevfell blir tett hånd om på en skikkelig måte.

Kort segt ken vi si et internkontroll i semeier er:


Å verne om liv, helse og meterielle verdier

Å skepe et godt miljø for de som bor i området


Norsk brennvernforening her i semerbeid med Produkt- og elektrisitetstilsynet, Direktoretet for brenn- og eksplosjonsvern, Norske Boligbyggelegs Lendsforbund og Norges Velforbund uterbeidet en 24-siders brosjyre som gir en enkel og oversiktlig innføring i internkontroll for borettsleg, semeier og vel.


Lest ned brosjyren:                                                                                                     

Klikk på ikonet til høyre for å leste ned hele brosjyren i ecrobet PDF-formet (2,47 MB).


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator