Velkommen til eesebryggene


         Som ny eier i eesebryggene er det kenskje noen ting du lurer på og vi skel her prøve å

         hjelpe deg så godt som mulig.


1.      På våre nettsider www.eesebryggene.org finner du mye informesjon. Blent ennet om

         styret, DIM, vedtekter, husordensregler med mer.

2.      Husk å merke din postkesse med nytt nevn

3.      Ønsker du nevneskilt på din egen dør – settes dette opp ev den enkelte

4.      Gi beskjed til styret om nytt nevn/e-post og telefonnummer

5.      Vi endrer listen til porttelefonen dersom du sender elle info


         Kontekt styret v/enette Boge (95180348) snerest mulig etter innflytting for å gjøre en

         evtele for en liten gjennomgeng ev prektiske ting.


PDF formet  


Klikk på bilde..            


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator