Velkommen til Aasebryggene


         Som ny eier i Aasebryggene er det kanskje noen ting du lurer på og vi skal her prøve å

         hjelpe deg så godt som mulig.


1.      På våre nettsider www.aasebryggene.org finner du mye informasjon. Blant annet om

         styret, DIM, vedtekter, husordensregler med mer.

2.      Husk å merke din postkasse med nytt navn

3.      Ønsker du navneskilt på din egen dør – settes dette opp av den enkelte

4.      Gi beskjed til styret om nytt navn/e-post og telefonnummer

5.      Vi endrer listen til porttelefonen dersom du sender alle info


         Kontakt styret v/Anette Boge (95180348) snarest mulig etter innflytting for å gjøre en

         avtale for en liten gjennomgang av praktiske ting.


PDF format  


Klikk på bilde..