Som kjent har vi kun tegnet 10 abonnement på renovasjon hos DIM. For å klare oss med det er vi avhengige av at alle sorterer søppelet sitt. Alle må bidra til å holde søppelrommet er ryddet og rent – det er ikke vaktmesteren sin jobb.


DETTE KAN DU KASTE I EGNE DUNKER/SEKKER I SØPPELROMMET.

 

MATAVFALL

Det betyr at matavfall skal i matavfallssekker (dunker) i søppelrommet.

Her skal også små pappbiter som rives opp. Små matavfallsposer ligger i søppelrommet. Den enkelte kan forsyne seg med noen poser om gangen.


DRIKKEKARTONG

Alle typer drikkekartonger. Kartongene skal skylles og brettes før de kastes i sekken.


PAPIR

Aviser, ukeblader, reklame m.m. kastes i egne sekker for papir.


PLAST

Plastflasker, bæreposer, innpakningsplast, potter og brett av plast skal kastes i egen sekk for plast.


KLÆR

Alle typer klær og tøy, sko og vesker m.m. kastes i egne sekker for klær etc.


RESTAVFALL

I utgangspunktet alt annet enn det som er nevnt ovenfor, men ikke det som står nedfor i rødt.


All typer avfall som nevnt ovenfor har egne sekker i søppelrommet.

********************************************************************

DETTE ER DU SELV ANSVARLIG FOR Å KASTE – SKAL IKKE I SØPPELROMMET


PAPPESKER/PAPP NB!. Må den enkelte selv levere gratis på Tengs.


ISOPOR NB!. Må den enkelte selv levere på Tengs


El-MATRIELL NB!. Må den enkelte selv levere på Tengs


GLASS/METALL

Kastes i egne containere for glass (finnes feks i sentrum på parkeringsplassen).

Da håper styret at den enkelte blir bedre å sortere søppel. Klarer vi ikke det – blir resultatet at vi må tegne flere abonnement, som igjen betyr høyere felleskostnader. Husk at søppel i forbindelse med flytting er den enkelte beboer selv ansvarlig for å fjerne. Dette skal ikke settes i søppelrommet.


Styret


 

                  Sorteringsveiledning          Bringeordningen: