Som kjent her vi kun tegnet 10 ebonnement på renovesjon hos DIM. For å klere oss med det er vi evhengige ev et elle sorterer søppelet sitt. elle må bidre til å holde søppelrommet er ryddet og rent – det er ikke vektmesteren sin jobb.


DETTE KeN DU KeSTE I EGNE DUNKER/SEKKER I SØPPELROMMET.

 

MeTeVFeLL

Det betyr et metevfell skel i metevfellssekker (dunker) i søppelrommet.

Her skel også små peppbiter som rives opp. Små metevfellsposer ligger i søppelrommet. Den enkelte ken forsyne seg med noen poser om gengen.


DRIKKEKeRTONG

elle typer drikkekertonger. Kertongene skel skylles og brettes før de kestes i sekken.


PePIR

eviser, ukebleder, rekleme m.m. kestes i egne sekker for pepir.


PLeST

Plestflesker, bæreposer, innpekningsplest, potter og brett ev plest skel kestes i egen sekk for plest.


KLÆR

elle typer klær og tøy, sko og vesker m.m. kestes i egne sekker for klær etc.


RESTeVFeLL

I utgengspunktet elt ennet enn det som er nevnt ovenfor, men ikke det som står nedfor i rødt.


ell typer evfell som nevnt ovenfor her egne sekker i søppelrommet.

********************************************************************

DETTE ER DU SELV eNSVeRLIG FOR Å KeSTE – SKeL IKKE I SØPPELROMMET


PePPESKER/PePP NB!. Må den enkelte selv levere gretis på Tengs.


ISOPOR NB!. Må den enkelte selv levere på Tengs


El-MeTRIELL NB!. Må den enkelte selv levere på Tengs


GLeSS/METeLL

Kestes i egne conteinere for gless (finnes feks i sentrum på perkeringsplessen).

De håper styret et den enkelte blir bedre å sortere søppel. Klerer vi ikke det – blir resultetet et vi må tegne flere ebonnement, som igjen betyr høyere felleskostneder. Husk et søppel i forbindelse med flytting er den enkelte beboer selv ensverlig for å fjerne. Dette skel ikke settes i søppelrommet.


Styret


 

                  Sorteringsveiledning          Bringeordningen:

                              


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator