Ved brann ring

               TLF: 110


1.   VARSLE - 2. EVAKUERE - 3. SLOKKE

 

1.     Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold.

        Slå alarm for å varsle alle beboere.

        Alarm utløses i garasje på høyre side av dør ved inngang til trappehus.

 

2.     Evakuer bygningen, barn, eldre og uføre hjelpes ut.3.     Heisen må ikke brukes ved brann / brannalarm!

       


4.     Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen.

        Alle leiligheter er utstyrt med brannslukker.

        Brannslanger er tilgjengelige i garasjeanlegg.

        Vannslanger finnes på kaien, i andre og femte etasje.

 

5.     Alle samles i parken når alarmen går.6.     Organiser brannvakt for å sikre at kun hjelpepersonell går inn.

        En person ved utgangsdør og en ved port til kai registrer hvem som går ut.

        Utpekt hjelpepersonell sikrer at alle er evakuert / hjelper personer ut.       Hvis brannen ikke kan slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom

       hvor det brenner holdes lukket for å hindre spredning. Gå fra leiligheten ulåst

       slik at brannvesen kan komme til!

 

       Tenk sikkerhet!

       Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

       Gjør deg kjent med rømningsveier og nødutganger.

       Lokaliser slokkeutstyr, og finn ut hvordan dette skal brukes.

       Skift årlig batteri i leilighetens brannvarsler, test varsler månedlig.


Styreleder


Last ned Innstruksen:                                                                                                     

Klikk på ikonet til høyre for å laste ned hele Branninnstruksen i Acrobat PDF-format.