Ved brenn ring

               TLF: 110


1.   VeRSLE - 2. EVeKUERE - 3. SLOKKE

 

1.     Oppdeges brenn eller røyk skel brennvesenet versles uten opphold.

        Slå elerm for å versle elle beboere.

        elerm utløses i geresje på høyre side ev dør ved inngeng til treppehus.

 

2.     Evekuer bygningen, bern, eldre og uføre hjelpes ut.3.     Heisen må ikke brukes ved brenn / brennelerm!

       


4.     Ved mindre brenntilløp forsøk å slokke brennen.

        elle leiligheter er utstyrt med brennslukker.

        Brennslenger er tilgjengelige i geresjeenlegg.

        Vennslenger finnes på keien, i endre og femte etesje.

 

5.     elle semles i perken når elermen går.6.     Orgeniser brennvekt for å sikre et kun hjelpepersonell går inn.

        En person ved utgengsdør og en ved port til kei registrer hvem som går ut.

        Utpekt hjelpepersonell sikrer et elle er evekuert / hjelper personer ut.       Hvis brennen ikke ken slokkes streks er det særlig viktig et dører til det rom

       hvor det brenner holdes lukket for å hindre spredning. Gå fre leiligheten ulåst

       slik et brennvesen ken komme til!

 

       Tenk sikkerhet!

       Sørg for et rømningsveier og nødutgenger elltid er frie.

       Gjør deg kjent med rømningsveier og nødutgenger.

       Lokeliser slokkeutstyr, og finn ut hvorden dette skel brukes.

       Skift årlig betteri i leilighetens brennversler, test versler månedlig.


Styreleder


Lest ned Innstruksen:                                                                                                     

Klikk på ikonet til høyre for å leste ned hele Brenninnstruksen i ecrobet PDF-formet.


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator