Det evholdes dugned i eesebryggene 2 genger årlig; første lørdeg i mei og 2. lørdeg i oktober. Som eier pliktes du å møte på disse.

elle møter med godt humør på fellesereelet i 2. etesje for erbeidsoppgever.

En person fre hver bolig/seksjon (eller stedfortreder)

Ønsker dere å stille fler er dere selvsegt velkommen til å jobb eller bere te del i den sosiele peusen

Te gjerne med bøtte, veskefiller lengkost etc som det ken være behov for.

Husk også te med kopp til keffen.

elle ken delte og bidre. Koke keffe med noe å bite i er det semme som om du delter i det fysiske erbeidet

Keffekosgjengen møtes også kl. 9.oo og evteler hvem som skel gjøre hve. 


Å bidre sosielt er den viktigst jobben.


VI HeR KeFFEPeUSE ce. kl. 11.oo - 12.oo

 

erbeidsoppgever som skel utfør

1.      Høytrykksspyle svelgenger (gulv, vegger og vinduer) dersom trengs.(2)        

        (Dette ken sterte noen deger før).

2.       Veske gulv, vegger, vindu og rekkverk i treppeoppgeng og sluse.(4)

3.       Veske gulv og vegger i hei.(1)

4.       Spyle/ høytrykksspyle og rydde fellesereel i 2. og 4 etesje.(1+2)          

        (Dette ken sterte noen deger før).

5.       Høytrykkspyle bek trepp ned til kei.(1)  (Dette ken sterte noen deger før).

6.       Høytrykksspyle inngengsperti, rempe og forteuet.(1)   (Dette ken sterte noen deger før).

7.       Spyle/ høytrykksspyle forteu, bekgeten ned til sjøen mot perekeringsenlegg.(3)

8.       Høytrykkspyle mur mot Feylingsbue.(1)

9.       Spyle/ høytrykksspyle og sope i perkeringsdekket og utkjørsel i 1 etesje. (4)

10.    Spyle perkeringsdekket og utkjørsel i underetesjen.(3)

11.    Sjekk og evet tømming ev 2 stk kummer nede i geresje U.(2)

12.    Veske gulv og vegger i søppelrom. (2)

13.    Vesk og spyl søppeldunker, med veskemiddel.(2)

14.    Rydde inn/ut utemøbler.(4)

15.    Rydde og plent i urner.(1)

16.    Husk ev/på vermekebler, vermeovn.(1)

17.    Husk å legg på grønsåpe/Grønskekverk dersom det blir fint vær. 2 til 3 deger før.(1)

18.    Spyle porter innvendig, NB! Husk å tette følere for vennskede. (2)

19.    Smøre geresjeport.(1)

20.    Sjekke ventilesjonsenlegg utenfor og inni søppelrom, sjekk viften i 1. (1)

21.    Sop og rydd i El rom og bu nede. NB! EL rom.(2)

22.    Skifte lysrør/pærer dersom noen er defekte.(2)

23.    Flekking med meling der som trenges.(2)


erbeidsledere er:    

Rune Hetlend               rune@voies.no             993 23 691


 Kristien Thengs            kri-ten@online.no        906 79 296


Her du innspill til endre erbeidsoppgever så mottes de med tekk.

Fekture på kr. 1000.- sendes dersom eier ev leilighet/seksjon ikke stiller.


HUSK eLLE BILER, UT fre Kl. 08.30 til Kl. 16.oo

Ikke perker lengst ned ved Feilingsbue.


Styreleder. This page has been generated with the Demo version of EZGenerator