Snart full høyde

Av Egil Mong   
Dalane Tidene  fredag 22. september 2006
Aasebryggene har vokst til fem etasjer. Nå mangler bare taket før bygget har full høyde.
 
Golvet til femte etasje er lagt. Snart reises taket på leilighetsbygget Aasebryggene i Strandgaten i Egersund. Høyden på bygget har vært omstridt, men etter en lengre diskusjon ble det gitt grønt lys for nesten 17 meters høyde. Arbeidet har snart pågått i ett år. Den gamle Aasebua ble revet i slutten av september i fjor. 
I løpet av oktober er taket langt på vei på plass. Da vil folk kunne gjøre seg opp ei mening om bygget er for dominerende i forhold til omgivelsene, eller ikke.
- Vi begynner snart på stål og bæring til taket, så det nærmer seg full høyde, sier Kaj Waldeland i Skanska.
Så langt har byggearbeidet gått etter forutsetningene, ifølge Waldeland.
- Vi holder planen. Det innebærer at de første kan flytte inn i april, sier Kaj Waldeland.
Han regner med at bygget står helt ferdig i mai.
Aasebryggene har 32 leiligheter i varierende størrelse. Alle på sjøsida er solgt, ifølge Anne Havsø Tveit i Eiendomsmegler 1. Det er hun som har ansvaret for salget. 24 leiligheter er solgt.
- Vi har igjen åtte leiligheter på forskjellige plasser i bygget. De varierer i størrelse fra 50 til 80 kvadratmeter. Disse koster mellom 1,2 og 1,950 millioner kroner, sier Tveit. Hun har tro på at flere vil slå til på leilighet nå som bygget for alvor tar form.
De leilighetene som ikke blir solgt innen byggearbeidet avsluttes, blir bare gjort grovt ferdig. Finpussen og siste delen av arbeidet vil stå igjen, slik at den som skal flytte inn, selv kan foreta farge- og materialvalg.


Pælefirma og Skanska holder pusten
Av Egil Mong   
fredag 27. januar 2006

- Vi håper å unngå det, men får beskjed i formiddag om den metoden som er brukt er god nok, sier distriktssjef Kaj Waldeland i Skanska Egersund.
Det er Nordenfjeldske Spunt og Pæleservice AS som har utført den omfattende jobben på byggeprosjektet Aasegården i Strandgaten. Pælene er rundt 30 meter lange og skjøtt flere ganger. Da firmaet har koblet sammen pælene, ble disse sikret med en 30 millimeter tjukk bolt, slik at de henger sammen. Boltene er slått i med håndslegge, men det er ikke alle som er slått helt inn. Dermed er det usikkert om de er sikre og vil tåle presset fra det store bygget som skal reises på tomta. Hadde pælene blitt slått inn med lufthammer, ville de ha gått langt nok inn i stålet og blitt sikret.
I verste fall vil tabben føre til at hele pælejobben må gjøres på ny. Det vil forsinke byggearbeidet med flere måneder. Ikke minst vil det bli en kraftig prøvelse for alle i omgivelsene, for det er ikke fritt for at det har vært merkbart når det 190 tonn tunge loddet har slått pælene ned i jorda.
- Vi har engasjert de beste folka i landet på dette feltet for å vurdere om pælingen er godt nok utført. Samme pælefirma har nylig avsluttet en stor jobb i Sandefjord. Der er samme metoden brukt. Er det ikke godt nok i Egersund, er det ikke godt nok der. Tabben vil få store konsekvenser, dersom det viser seg at arbeidet ikke er godt nok, sier Kaj Waldeland.
Det var dykker Rune Iversen som oppdaget at sikringsbolten ikke var slått helt inn. Han var under vann og arbeidet på anlegget i Strandgaten da han stusset over bolten som ikke gikk helt gjennom. Siden har det kommet fram at mange bolter ikke går så langt inn som de kanskje burde.
- Pælene står selvsagt fast, men spørsmålet er om det i framtida kan skje at bygget siger som en følge av at en pæle gir seg. Vi kan jo ikke vite helt sikkert at alle pælene står loddrett helt til bunnen, sier Kaj Waldeland.
Han håper selvfølgelig at arbeidet er godt nok utført.
- I beste fall kan vi grave rundt noen av pælene, støype rundt dem og sikre på den måten. Da blir det ikke forsinkelser. Alternativer er ny pæling, som jo vil medføre at hele prosjektet blir kraftig forsinket, sier Waldeland.
Det vil få enorme konsekvenser for mange. Pælefirmaet vil måtte tåle en kraftig smell, dersom det viser seg å være dårlig arbeid.
I mellomtida pågår arbeidet for fullt på tomta. Skanska er opptatt med sikringsarbeid på det gamle murhuset. Her skal fasadene stå igjen, mens resten av bygningskroppen skal rives.Gangvei rundt Aasebryggene
Av Egil Mong   
onsdag 26. oktober 2005

Skanska AS vil bygge gangvei rundt de nye Aasebryggene.
 
Havnestyret må ta stilling til ønsket fra eierne av leilighetskomplekset Aasebryggene. I rammetillatelsen fra Eigersund kommune er det gitt tillatelse til en gangvei mellom Skriversbrygga og Markusbrygga. Imidlertid har ikke grunneieren ved Skriversbrygga gitt tillatelse. Det er havnefogd Knut Seglem innstilt på at havnestyret skal gi. Han vil også at havnestyret skal akseptere at karnappvinduene mot Skriversbygga stikker en halv meter inn på havnevesenets eiendom. Gangveien kommer halvannen meter inn på eiendommen.
- Det vil ikke medføre noen problemer for havnevesenet, sier Seglem.
Han forutsetter at havnevesnet får disponere fronten av gangveien mot båtplassen i den såkalte «dokken».
Havnestyret skal behandle saken torsdag.
For tida pågår det pælearbeid på tomta i Strandgaten.


Av Egil Mong   
Dalene Tidene onsdag 01. juni 2005
I februar 2007 kan 32 leiligheter i Aasebryggene tas i bruk, om mange nok vil flytte til Strandgaten.
Egersund Eiendom og Bedriftsutvikling AS har overlatt til Skanska AS å gjennomføre det store byggeprosjektet på Aaseeiendommen i Strandgaten. Skanska har alliert seg med Eiendomsmekler 1, som mandag starter salget av de 32 leilighetene i bygget.
MÅ SELGE 15: - Jeg har god tro på at vi skal nå det første målet om å selge 15 leiligheter forholdsvis kjapt. Det er god etterspørsel etter sentrumsleiligheter for tida, sier Anne Tveit. Hun står for salget gjennom Eiendomsmekler 1.
 Straks 15 leiligheter er solgt, går Skanska i gang med byggearbeidet, ifølge Kaj Waldeland, leder for lokalavdelingen til entreprenørfirmaet.
- Vi håper å komme i gang slik at vi kan få gjort unna gravearbeidet ut mot sjøen før høsten og springflo kan by på problemer for oss, sier Waldeland.
RISTING I FIRE UKER: Aasebryggene skal fundamenteres på pæler. Hele 60 store betongpæler skal dunkes ned i sjøbunnen. Nabolaget kan bare forberede seg på fire uker med skjelving, risting og bråk.
De gamle Aasebuene skal rives. Det klassiske betongbygget opp mot Strandgaten skal også delsvis rives, men skal påbygges og gjenreises, slik at det vil se ut som i dag fortsatt.
- Vi er nødt til å rive det meste av bygget, men fasaden beholdes. Vi må binde dette sammen med nybygget. Dette blir en utfordring, der vi skal kopiere utsmykningen og få det nye til å se ut som det eksisterende murbygget, sier Waldeland.
FEM ETASJER: I tillegg blir det to bygningskropper ned mot sjøen, som vil få en utforming som sjøhus og kledd med tre. Disse blir over 17 meter høye, eller fem etasjer. Nettopp høyden har vært omstridt, men politikere og myndigheter har drøftet seg fram til en omforent løsning.
De 32 leilighetene varierer i størrelse fra 50 til 90 kvadratmeter. Prisen vil ligge fra 1,2 til 2,1 millioner kroner. De aller fleste leilighetene har balkong. Det blir parkeringsplass innendørs på to plan. De som ligger underst er på sjønivå. Her skal det bygges en tett parkeringsplass, omtrent som svømmebasseng, men prinsippet er å holde ute vannet i stedet for inne.
Første etasje ut mot sjøen og mot Strandgaten blir næringslokaler, som byggherren selv skal forvalte, ifølge Waldeland.
Det er arkitektfirmaet Sjo Fasting AS som har tegnet Aasebryggene.
SPENT: Det er første gang i Egersund at et så stort leilighetsbygg reises og så mange boenheter tilbys på markedet. Det gjør at både entreprenør og eiendomsmekler er spent.
- Det er klart vi er spent på responsen. Det sies at det skal være et gunstig tidspunkt, så får vi se. Vi håper jo at de første 15 leilighetene selges ganske fort, slik at vi kan gå videre med våre planer. Etter at vi har fått klarsignal, må vi ha et par måneder til å foreberede oss på starten. Målet er å komme i gang tidlig i høst, sier Kaj Waldeland.
- Mange ønsker å ha en lettstelt leilighet nå til dags. Her er god standard, inkludert heis og parkering. Så blir det brygge foran bygget, skryter mekler Anne Tveit.
Toppetasjen ut mot sjøen koster drøyt 1,5 millioner, bare så det er nevnt...