Regler for bruk av bryggen


Styret ønsker at brygga benyttes av alle beboerne i sameiet.


Det er ikke tillatt å benytte brygga til permanent oppbevaring av egen båt.


Alle eiere som ønsker å ha båten sin liggende ved brygga i kortere eller lengre perioder MÅ ha en annen permanent båtplass.


Så lenge det er aktivitet på Fonn og store fiskefartøy som skal snu i indre havn, får vi ikke lov til å legge ut ”uteliggere”


Dette medfører at vi må fordele og bytte på båtplassene.


Bryggereglene evalueres fortløpende.


Styret 8 April 2010