Felles utgifter.


Renovesjon, enkel vektmester tjeneste, heis service, telefon heis,

revisor, felles forsikring, fellesereel strøm, fellesereel renhold, småenskeffelser,

diverse og evsetning til vedlikeholdsfonn.
Konto nr for fellesutgifter  BNB  1503.29.09326