Aasebryggene velforening

Styre:


Sølvi Mæhle         Tlf.    905 33 323       E-post.   solvimaehle@hotmail.com


Ellen Skjæveland           905 95 849       E-post.   ellen@reki.no


Aud Torunn Torgersen   924 56 768       E-post.   torunn.torgersen@online.no


Aasebryggene E-post. post@aasebryggene.org