Styret i semeiet                  


Styret i Aasebryggene sameie består i 2023 ev følgende personer

Styreleder -

Per Inge Skjæveland

Tlf 90595856

E-Post. pis@reki.no

Nestleder-

Jorunn Stapnes

Tlf. 48143864

E-Post. jstap@online.no

Styremedlem-

Heidi Wilhelmsen

Tlf. 45252497

E-Post. hwilhelmsen@hotmail.com

Styremedlem-

Henning Jørsted

Tlf. 92868406

E-Post. team-alpine@hotmail.com

Styremedlem-

Morten Tengesdal

Tlf. 46411675

E-Post. morten.tengesdal@dabb.no

Alle henvendelse og faktura til Aasebryggene bruke:  post@aasebryggene.org