Nye eiere

Velkommen til Aasebryggene


         Som ny eier i Aasebryggene er det kanskje noen ting du lurer på og vi skal her prøve å
         hjelpe deg så godt som mulig.


1.      På våre nettsider www.aasebryggene.org finner du mye informasjon. Blant annet om
         styret, DIM, vedtekter, husordensregler med mer.


2.      Husk å merke din postkasse med nytt navn


3.      Ønsker du navneskilt på din egen dør – settes dette opp av den enkelte


4.      Gi beskjed til styret om nytt navn/e-post og telefonnummer


5.      Vi endrer listen til porttelefonen dersom du sender alle info
         Kontakt styret v/ Heidi Wilhelmsen (452 52 497) så snarest mulig etter innflytting for å gjøre en
         avtale for en liten gjennomgang av praktiske ting.

         Eller på: post@aasebryggene.org