Forsikring                  

Protector forsikring ASA              Kunde nr: 2230532

Alle henvendelse og faktura til Aasebryggene bruke:  post@aasebryggene.org